From World Afropedia
Jump to: navigation, search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Burundi

This article is part of the series:
Politics and government of
Burundi


Politics portal
File:Burundi collines .png
Collines of Burundi

The Communes of Burundi are divided into 2,639 collines. Colline means "hill" in French, one of the two official languages of the country. The collines are listed below, by commune:


Bisoro

Bubanza

 • Buhororo
 • Buvyuko
 • Ciya
 • Gahongore
 • Gatura
 • Gitanga
 • Karinzi
 • Kazeke
 • Kivyiru
 • Mitakataka
 • Mugimbu
 • Muhanza
 • Muhenga
 • Muramba
 • Mwanda
 • Ngara
 • Nyabitaka
 • Rugunga
 • Rurabo
 • Shari
 • Urban Center
 • Zina

Bugabira

 • Gaturanda
 • Gitwe
 • Kigina
 • Kigoma
 • Kiri
 • Kiyonza
 • Nyabikenke
 • Nyakarama
 • Rubuga
 • Rugesa

Buganda

 • Cunyu
 • Gasenyi
 • Kaburantwa
 • Kagunuzi
 • Kasega
 • Murambi
 • Muremera
 • Mwunguzi
 • Ndava
 • Nimba
 • Nyamitanga
 • Ruhagarika

Bugarama

 • Bugarama
 • Burangwa
 • Cashi
 • Gahuni
 • Gitwaro
 • Janda
 • Kagoma
 • Kayombe
 • Kizuga
 • Magara
 • Mihongoro
 • Mugendo
 • Nyabungere
 • Nyagushwe
 • Saga

Bugendana

 • Bitare
 • Carire
 • Cishwa
 • Gaterama
 • Gitongo
 • Gitora
 • Jenda
 • Kibasi
 • Kibundo
 • Mirama
 • Mugitega
 • Mukoro
 • Mutoyi
 • Mwurire
 • Nikanda
 • Nyagisenyi
 • Nyakeru
 • Nyamagana
 • Runyeri
 • Rushanga
 • Rwingiri
 • Wiruvu

Bugenyuzi

 • Bhindye
 • Bihemba
 • Bonero
 • Nyagoba
 • Rugazi
 • Ruharo
 • Rusasa
 • Rusenga
 • Rwandagaro
 • Rwimbo
 • Teme

Buhiga

 • Buhiga
 • Buhinyuza
 • Burenza
 • Bushirambeho
 • Cigati
 • Gasenyi
 • Gisenyi
 • Gitanga
 • Kajeri
 • Kanyange
 • Karamba
 • Karunyinya
 • Karuri
 • Magamba
 • Mayenzi
 • Muhweza
 • Miwoya
 • Nkoronko
 • Nyamabega
 • Nzibariba
 • Ramvya
 • Rudaraza
 • Rukamba
 • Rutonganikwa
 • Ruyaga
 • Rweya
 • Shanga
 • Urban Center

Buhinyuza

 • Bugungu
 • Buhinyuza
 • Bunywana
 • Butihinda
 • Bwasira
 • Gasave
 • Gihongo
 • Gitaramuka
 • Jarama
 • Kara
 • Karehe
 • Karongwe
 • Kibimba
 • Kiyange
 • Mabago
 • Muramba
 • Ntobwe
 • Nyabucugu
 • Nyagishiru
 • Nyankurazo
 • Nyaruhengeri
 • Nyarunazi
 • Rugazi
 • Rugongo
 • Ruvumu

Bujumbura Mairie

 • Buterere
 • Buyenze
 • Bwiza
 • Cibitoke
 • Gihosha
 • Kamenge
 • Kanyosha
 • Kinama
 • Kinindo
 • Musaga
 • Ngagara
 • Nyakabiga
 • Roherero

Bukemba

 • Bugiga
 • Bukemba
 • Butare
 • Gihofi
 • Murama
 • Rutanga

Bukeye

 • Buhorwa
 • Burarana
 • Busangana
 • Busekara
 • Gahaga
 • Gaharo
 • Gashishima
 • Gikonga
 • Kigereka
 • Kivogero
 • Kiziguro
 • Musumba
 • Nyambo
 • Nyarucara
 • Rusha
 • Rwantsinda
 • Rwetelo
 • Shumba

Bukinanyana

 • Bihembe
 • Bubegwa
 • Bumba
 • Burimbi
 • Burkinanyana
 • Gahabura
 • Gakomero
 • Giserama
 • Kibati
 • Kibaya
 • Munyinya
 • Nderama
 • Nyampinda
 • Nyamyeha
 • Nyangwe
 • Nyarubugu
 • Nyarwumba
 • Rehembe
 • Rtyazo
 • Rusenda
 • Sehe
 • Shimwe

Bukirasazi

 • Buhine
 • Bukirasazi
 • Bunyuka
 • Gasongau
 • Kibere
 • Kibuye
 • Migano
 • Mpingwe
 • Muhanda
 • Nyambire
 • Nyamisure
 • Rugabano
 • Rugoma
 • Rukoke
 • Ruvumu
 • Rwinyana
 • Shaya
 • Tema

Burambi

 • Bisaka
 • Buhinyuza
 • Busaga
 • Busura
 • Buyenzi
 • Gahinda
 • Gakonko
 • Gatobo
 • Gisenyi
 • Gishiha
 • Gitaba
 • Gitaramuka
 • Gitongwe
 • Magana
 • Maramvya
 • Murara
 • Murenge
 • Muzi
 • Rumonyi
 • Rutwenzi
 • Rwaniro

Buraza

 • Bibate
 • Bubaji
 • Bugega
 • Buraza
 • Buriza
 • Butemba
 • Butezi
 • Gicure
 • Gisura
 • Gitaramuka
 • Kabumbi
 • Mahonda
 • Maza
 • Mugano
 • Musebeyi
 • Muyange
 • Ndago
 • Ndava
 • Rweza

Bururi

 • Buhin
 • Burarana
 • Burenza
 • Burunga
 • Gahago
 • Gasenyi
 • Gatanga
 • Gisanze
 • Jungwe
 • Karwa
 • Kiganda
 • Kiremba
 • Mahonda
 • Mubuga
 • Mudahandwa
 • Mugozi
 • Munini
 • Murago
 • Muzima
 • Nyamiyaga
 • Nyarugera
 • Nyarwaga
 • Nyavyamo
 • Rukanda
 • Rushemeza
 • Ruvumu
 • Tongwe
 • Urban Center

Busiga

 • Bigera
 • Bitambwe
 • Caga
 • Cendajuru
 • Gahini
 • Gatika
 • Gitemezi
 • Kavumu
 • Kididiri
 • Kigufi
 • Kimagara
 • Kinyami
 • Kirimba
 • Magana
 • Makombe
 • Mihama
 • Mpago
 • Mparamirundi
 • Mpondogoto
 • Munyange
 • Murambi
 • Mureme
 • Mutsindi
 • Mutumba
 • Muyogoro
 • Nyabizinu
 • Nyamisebo
 • Nyange
 • Nyanza Tubiri
 • Rubari
 • Rugori
 • Rumbaga
 • Rwanyege

Busoni

 • Buhimba
 • Burara
 • Buringa
 • Gatare
 • Gatemere
 • Gatete
 • Gisenyi
 • Gitete
 • Higiro
 • Kabanga
 • Kagege
 • Karambo
 • Kibonde
 • Kididiri
 • Kigoma
 • Kiravumba
 • Kivo
 • Kumana
 • Marembo
 • Mugobe
 • Mukerwa
 • Munazi
 • Munyinya
 • Murore
 • Mutambi
 • Muvyuko
 • Muyange
 • Nyabisindu
 • Nyabugeni
 • Nyagisozi
 • Nyakizu
 • Renga
 • Rugarama
 • Ruheha
 • Runyinya
 • Rurende
 • Rurira
 • Rutabo
 • Ruvaga
 • Rwibikare
 • Sigu

See also

pt:Colinas do Burundi